Zdravotechnika

Mezi naše služby, které jsme schopni nabídnout patří také zdravotně technické instalace (ZTI). Dodáváme především montáže rozvodů vody, instalaci zařizovacích předmětů, opravy, rekonstrukce a další činnosti související s oblastí ZTI.

mezi naše dodávky patří: 

 • výstavba a rekonstrukce rozvodů ZTI v průmyslových objektech a objektech občanské vybavenosti
 • rozvody studené vody
 • rozvody teplé užitkové vody a cirkulace TUV
 • kanalizační a odpadní rozvody
 • dešťové vnitřní svody
 • rozvody požární vody

Rekonstrukce či vybudování nové ZTI zahrnuje dodávky a montáže, potřebné stavební úpravy, povinné revize a zkoušky včetně zajištění rozborů vody před uvedením zdravotechniky do trvalého provozu.

Rekonstrukce či vybudování nové ZTI zahrnuje dodávky a montáže, potřebné stavební úpravy, povinné revize a zkoušky včetně zajištění rozborů vody před uvedením zdravotechniky do trvalého provozu.

Elektroinstalace

Poskytujeme dodávky a montáže elektrických rozvodů, požárních signalizací, vnitřních komunikačních systémů, hromosvodů, elektrických rozvaděčů a opravy a údržbu elektrických a elektrotechnických zařízení, včetně nezbytných stavebních prací.

Silnoproud

 • kompletní elektroinstalace ve výrobních a průmyslových halách
 • elektroinstalace a rekonstrukce rozvodů
 • dodávky a montáže osvětlovacích těles 
 • montáže a zapojení elektrotechnických zařízení

Slaboproud

 • datové sítě
 • elektrická zabezpečovací a požární signalizace
 • kamerové systémy
 • systémy kontroly vstupu

Technické plyny

Investorům zajišťujeme profesionální plynofikaci dle platných technických norem a předepsaných postupů.

naše služby obsahují: 

 • dodávku a montáž nových rozvodů technických plynů (kyslík, acetylen, zemní plyn, stlačený vzduch, vakuum, dusík, atd.)
 • montáže NTL a STL plynovodů a NTL přípojek
 • rekonstrukce nevyhovujících rozvodů
 • revize stávajících instalací a plynových zařízení

Rekonstrukce či vybudování nové ZTI zahrnuje dodávky a montáže, potřebné stavební úpravy, povinné revize a zkoušky včetně zajištění rozborů vody před uvedením zdravotechniky do trvalého provozu.

Vytápění

Významnou část aktivit společnosti BOSS engineering tvoří topenářství. Jsme schopni zařídit kompletní řešení vytápění, tlakové zkoušky, revize, dodání materiálu včetně kotlů pro veškeré typy topných systémů a budov.

jsme Vám schopni nabídnout:

 • návrhy systému vytápění
 • rozvody topení v objektech občanské vybavenosti a průmyslových objektech
 • opravy, rekonstrukce topení a otopných soustav 
 • montáže radiátorů
 • kontroly a revize topení

Měření a regulace

Měření a regulace se vzhledem k neustále rostoucím nákladům na energie stává klíčovým oborem při navrhování a provozování otopných soustav. Návrh otopné soustavy vychází z výpočtu tepelných ztrát, ve kterém figuruje oblastní výpočtová venkovní teplota. Ta se však od reálné venkovní teploty liší, proto je třeba zajistit, aby teplo vyvinuté otopnou soustavou bylo správně využito. Přesně za tímto účelem jsme Vám schopni navrhnout a dodat optimální řešení MaR.

zajišťujeme: 

 • projektování systémů měření a regulace
 • dodávky a montáž zařízení
 • servis pro měření a regulaci
 • konzultační, poradenská a inženýrská činnost

Rekonstrukce či vybudování nové ZTI zahrnuje dodávky a montáže, potřebné stavební úpravy, povinné revize a zkoušky včetně zajištění rozborů vody před uvedením zdravotechniky do trvalého provozu.