Předávací a výměníkové stanice, kotelny, vyvíječe páry, kompresorovny. To je pouze krátký výčet energeticko-technologických celků, který jsme schopni našim zákazníkům nabídnout a to včetně jejich montáže a finálního “oživení”. 

Při výrobě a distribuci energií nestačí pouze samotná technologie. Vše je třeba umístit do správně navržené budovy a doplnit potřebnou infrastrukturou, jako jsou rozvody, čerpadla, apod… Díky našim letitým zkušenostem a know-how jsme schopni uspokojit potřeby zákazníka komplexně od A do Z a to s maximálním apelem na minimalizaci celkových nákladů.

Výměníkové stanice

Výměníková stanice tepla je technické zařízení, ve kterém dochází k přeměně parametrů tepelné energie v teplonosné látce. Toto zařízení je na místě určení napojeno na rozvody sloužící k dodávce a odběru tepla nebo teplé vody, i na rozvody energií zajišťujících provoz stanic. Stará se o zajištění dodávky tepla, zajištění ohřevu a dodávky teplé vody od výrobce nebo distributora k odběrateli, jehož objekty jsou na síť dálkového vytápění napojeny.

Technicky se skládá z dílčích komponent (výměník tepla, čerpadlo, měřící zařízení, pojistný ventil, uzavírací a vypouštěcí uzávěry, apod.).

Kotelny

Kotel je zařízení sloužící k ohřevu vody, k výrobě páry z vody, resp. k ohřevu jiného média (např. oleje). Teplo se získává obvykle spalováním paliva, z kterého se uvolňuje teplo exotermicky-chemickými reakcemi. V některých případech odpadá spalování a k ohřevu teplonosného média se využívá odpadního tepla nebo elektřiny

realizujeme:

 • kondenzační a plynové kotelny
 • peletové kotelny
 • elektrokotelny
 • spalinové kotelny
kondenzační kotel

Kogenerační Jednotky

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla neboli kogenerace je způsob výroby elektrické energie, při kterém se užitečným způsobem využije teplo, jež se při procesu výroby elektřiny uvolňuje. Díky efektivnímu využití „odpadního tepla“ se při kombinované výrobě elektřiny a tepla ušetří až 70 % energie obsažené v palivu oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.

pro jaké typy subjektů může být kogenerační jednotka přínosem:

 • sportovní areály včetně bazénů a aquaparků
 • zemědělská družstva a bioplynové stanice
 • čistírny odpadních vod
 • průmyslové objekty
 • domovy důchodců 
 • hotely a penziony
 • školy a univerzity 

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo za pomocí elektrické energie odebírá z okolního prostředí nízkoteplotní nevyužité teplo a převádí jej na teplo vhodné pro vytápění a přípravu teplé vody.

mezi hlavní přínosy tepelného čerpadla patří:

 • výrazná úspora nákladů na vytápění a ohřev vody
 • environmentální a společenský efekt z hlediska ochrany životního prostředí 

typy tepelných čerpadel:

 • vzduch – voda
 • země – voda
 • voda – voda